PENDIDIKAN KESIHATAN (LATIHAN KLINIKAL)

     

PIAGAM PELANGGAN

 • ≥ 80% Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklumbalas awal dalam tempoh satu hari bekerja  dari tarikh aduan diterima
 • ≥ 95% Pemberitahuan berkaitan pemarkahan LNPT pada tahun semasa oleh Pegawai Penilai Pertama kepada anggota
 • ≥ 90% Kakitangan baru perlu mengikuti program orientasi dalam tempoh 3 bulan di peringkat Hospital/Jabatan 

(Unit Kami dibawah Induk  latihan Pengurusan)

PERKHIDMATAN

 • Menyelaras pengurusan kursus bagi anggota hospital (klinikal,bukan klinikal)
 • Menyediakan takwim cme/cne dan kursus dalaman
 • Merancang dan menjalankan kursus cme,cne dan latihan klinikal
 • Menyelaraskan dan memantau status pendaftaran pegawai di mycpd on line.
 • Menyelaras pengumpulan data kursus, cpd dan keberkesanan kursus
 • Memastikan borang keberkesanan kursus
 • dikemaskini
 • Menyelaras pengurusan cpg bersama pegawai Perubatan dilantik
 • Menyelaras pendidikan dan pembelajaran berkaitan pendidikan kesihatan kepada pesakit dan waris 

WAKTU OPERASI

8.00 pagi hingga 5 petang