PENGURUSAN

     

PERKHIDMATAN

  • Bertanggungjawab menguruskan segala aspek pentadbiran,perkhidmatan dan operasi penyelenggaraan bagi hospital serta memastikan ianya dilaksanakan dengan kemas, teratur dan sempurna dengan mematuhi dasar-dasar kerajaan dan pekeliling-pekeliling semasa.
  • Bahagian pentadbiran dan perkhidmatan bertanggungjawab meguruskan segala aspek pentadbiran am dan perkhidmatan anggota Hospital Tanjung Karang serta memastikan ianya dilaksanakan dengan kemas , teratur dan sempurna dengan mematuhi dasar –dasar kerajaan dan peraturan perkhidmatan yang berkaitan.

WAKTU OPERASI

 Waktu Operasi : 8.00pagi hingga 5petang